Tam Quốc thời @ - Học Gia Cát Lượng quản lý thời gian

Một lần, Lưu Bị đến tìm Gia Cát Lượng để nhờ tư vấn trở thành người giàu nhất nước.

Gia Cát Lượng trầm tư rất lâu, sau đó ngẩng lên:
- Có mục tiêu, có chiến lược trở thành người giàu nhất nước, anh vẫn phải hiểu rõ làm thế nào để thực hiện chiến lược.

Lưu Bị nghĩ bụng: may quá mình chưa trả phí tư vấn, nếu không nửa đường hỏng việc. Ông bèn hỏi:
- Làm thế nào để thực hiện chiến lược đây?

Làm thế nào để ngủ ít nhưng ngủ sâu và hiệu quả như ngủ đủ 8 tiếng?

Xin chào,
Tôi vừa bị đánh thức bởi cơn mưa dào sau đợt nắng nóng lịch sử tại Hà Nội. Và chẳng thể ngủ tiếp được nữa dù bây giờ mới là 2h sáng nên tôi quyết định dậy và viết gì đó cho bạn :)
Và đây là chủ đề: "Làm thế nào để ngủ ít nhưng ngủ sâu và hiệu quả như bạn ngủ đủ 8 tiếng?"

Marketing

Đọc