Thư gửi từ văn phòng của Thượng đế


Gửi những người có liên quan:

Để phúc đáp lại tất cả những tranh cãi và băn khoăn nảy sinh xung quanh việc phân phối món hàng "thành công" tới các khách hàng của chúng tôi.

Sử dụng GetResponse chạy chiến dịch Email Marketing Đầu tiên như thế nào?

Chào bạn,

Tôi là Vinh Kiều, tôi đã sử dụng GetResponse để làm Email Marketing trong gần 4 năm qua và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn chạy chiến dịch Email Marketing đầu tiên của bạn với GetResponse.

Getresponse là gì và làm thế nào để bắt đầu với getresponse?

Getresponse là hệ thống email marketing dễ sử dụng nhất trên thế giới.
Getresponse cho phép bạn tạo ra các danh sách khách hàng tiềm năng để chăm sóc, giữ kết nối hoặc bán hàng cho cá nhân hay doanh nghiệp của bạn.

Marketing

Đọc