32 thống kê thú vị về người giàu có

Sau 5 năm nghiên cứu về cuộc sống của những người giàu tại Mỹ, diễn giả, Thomas Corley đã cho thấy rất nhiều điểm chung giữa họ.
Và nếu như bạn sở hữu những đặc điểm dưới đây, nhiều khả năng bạn cũng đã, đang và sẽ trở thành người giàu.

Marketing

Đọc