Vì một Facebook "thật"

Vì một Facebook "thật"

Tác giả: Matt Jones - một trong những kỹ sư hàng đầu về bảo trì hệ sinh thái của Facebook 

Mọi người đến với Facebook với mong muốn kết nối với gia đình, người thân, bạn bè, và cả những doanh nghiệp mà họ quan tâm. Vì vậy, Facebook duy trì một đội ngũ toàn cầu tập trung thiết kế và xây dựng hệ thống tự động nhằm ngăn chặn các hành vi không trung thực hay nội dung ảo khỏi hệ sinh thái của Facebook. Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để chia sẻ với các bạn về công việc của chúng tôi - quá trình “chiến đấu” không ngừng nghỉ nhằm gìn giữ tính chân thực cho các hoạt động trên Facebook.

Marketing

Đọc